Ponuku ISKO ako importéra alebo/a výrobcu tvoria nasledujúce druhy tovarov:

Systémy PE-X Taur 16-63 mm (najčastejšie používané v rozvodoch plošného a radiátorového vykurovania a pitnej vody). Systém je založený na rúrkach PE-RT/AL./PE-RT (16-32), PE-X/AL./PE (40-63). Navyše sa v rúrkach 17 mm s antidifúznou bariérou využíva PEX tr. A a B a PE-RT.

Systém zalisovania na základe spojok z galvanizovaných zliatin medi a malých lokálnych podpier.

Platia nástrojové programy pre inštalatérov a predĺžená záruka označeného výrobcu ISKO do 10 rokov  (viď: podrobný marketingový katalóg).

 

Výrobné linky:

·        Rúrky - továreň v Nemecku

·        Spojky - továreň v Taliansku

 

Systém PP-R Taur 16 až 110 mm (uplatnenie vo vodovodných rozvodoch).

Systém zvárania založený na spojkách s puzdrami zo zliatin medi s minimálne troma tzv. lastovičími chvostmi, čo zaručuje dlhoročnú tesnosť bez nutnosti používať prídavné tesniace O-krúžky. Vysoká pevnosť v skrute dosiahnutá vďaka predĺženej dĺžke puzdra.

Platia nástrojové programy pre inštalatérov a predĺžená záruka označeného výrobcu ISKO do 10 rokov  (viď: detaily v marketingovom katalógu).

Výrobné linky - rúrky a spojky - 2 továrne v Poľsku.

 

Stacja napełniająco-odpowietrzająca Taurus do układów ogrzewania płaszczyznowego i solarnego (bezwzględna konieczność stosowania przy uruchamianiu instalacji dla uzyskania pełnej sprawności).

Dwa rodzaje urządzeń, typu wózkowego i skrzyniowego.

Gwarancja producenta ISKO.

Produkcja -  w Jastrzębiu Zdroju, 

 

Kotly Taurus na tuhé palivá do 2 MW. - s podávačom a násypné (pelety, uhlie a ďalšie tuhé palivá). Časť kotlov s podávačom je vybavená tzv. hydraulickými pripojovacími sadami (skrátene HPS), čo vylučuje možnosť nesprávnej montáže a prevádzky.

Disponujeme kotlami s podávačmi piestového a šnekového typu (liatinový alebo oceľový horák).

Záruka a servis označeného výrobcu ISKO až 5 rokov (viď detaily v záručnom liste výrobcu).

Výrobné linky - 4 továrne v Poľsku.

 

Hydraulické pripojovacie sady – prispôsobené pre kotly TAURUS s podávačmi v modeloch BIZON, BIZON DUO a GAUR DUO s výkonom do 37 kW.

Úlohou HPS je optimalizovať prácu kotla:

Výrazne obmedziť riziko kondenzácie vodnej pary v kotle, ktorá v kombinácii so spalinami a prívarom na stenách kotla vyvoláva vznik roztoku kyseliny sírovej a urýchlený proces korózie výmenníka kotla (vrátane dymovodu a komína).

·          V závislosti na druhu spaľovaného paliva a jeho vlhkosti niekoľkonásobne predĺži životnosť výmenníka kotla, dymovodu a komína.

·         Možnosť rýchlej a efektívnej realizácie obsluhy a údržby kotla spolu s vedením dymu.

·         Bez ohľadu na odchýlky pri výbere výkonu radiátorov a kotla existuje možnosť optimalizovanej regulácie vykurovacích parametrov ú.v.

·          Zaistenie stálej vysokej účinnosti kotla.

·          Zlepšenie procesu spaľovania paliva a tým aj splnenie nárokov a ekologických noriem.

·          Obmedzenie procesu znečisťovania kotla, dymovodu a komína.

·          Možnosť vykonávať regulácie systému ú.v. s najvyššími nárokmi na tepelný komfort.

·           Prispôsobenie práce kotla a systému vykurovania existujúcim klimatickým podmienkam na Slovensku a vypočítanej teplote výberu radiátorov.

·           Zlepšenie tepelného komfortu a zvýšenie odolnosti voči prepáleniu výmenníka kotla, čo zaisťuje stálu prácu obehového čerpadla.

A, čo je najdôležitejšie, získanie spokojnosti užívateľa s pohodlím, obsluhou kotla a rozvodmi vykurovania.

detailný popis fungovania HSP (kliknite na obrázok)

 

Guľové ventily Taur od ½ do 2½”, vrátane drobnej armatúry.

2 druhy ventilov typu štandard a ťažkého typu a masívne korpusy. Každý ventil je vybavený škrtiacou klapkou. Záruka označeného výrobcu ISKO do 10 rokov.

Výrobná linka - továreň v ČĽR.

 

Expanzná nádoba Taurus do 1000 litrov pre rozvody vykurovania, vodovodné a solárne rozvody.

Záruka importéra ISKO 2 roky.

Výrobná linka - továreň v Taliansku.

 

Medené prípojky Taur na spájkovanie 12-108 mm pre rozvody vody, vykurovania a plynu.

Veľmi vysoká kvalita prevedenia.

Záruka označeného výrobcu ISKO 3 roky.

 

Výrobné linky v Nemecku, Poľsku a ČĽR.

 

Hliníkové radiátory Sunrad:

Model VOX s výš. 350, 500, 600 a 800 cm a hĺbkou 10 cm - s 2 vývodmi

Model ISEO - rozmery ako vyššie a hĺbka 8 cm - s 3 vývodmi

Radiátory s tradičným dizajnom, pre ktoré je typický na európskom trhu najvyšší dosiahnuteľný výkon. Vyššia výkonnostná a kvalitatívna úroveň. 

Záruka importéra ISKO 10 rokov.

 

Výrobná linka - továreň v Taliansku.

 

 

Medené a bronzové prípojky Taur na zalisovanie od 15 do 54 mm (použitie: rozvody plynu, vykurovania a vody).

Platí nástrojový program pre inštalatérov a záruka označeného výrobcu (viď podrobný marketingový katalóg).

Záruka označeného importéra ISKO 3, 5 alebo 10 rokov.

Výrobná linka - továreň v Taliansku.

 

Linia produkcyjna – fabryka we Włoszech.

Závitové prípojky Taur zo zliatin medi na rozvody plynu a iné. Najvyššia kvalita prevedenia spĺňajúca normy EN-PN.

 

Záruka importéra ISKO 3 roky.

 

 

Ponuka ako distribútora, ale pod vlastnou značkou, ktorú tvoria nasledujúce druhy tovarov:

 

Tepelné výmenníky a bojlery Taurus (výr. Elektromet)

Platí záruka výrobcu - Elektromet

 

Ploché solárne kolektory (výr. Ensol)

 

Platí záruka výrobcu - Ensol

 

Spojky a rozdeľovače pre ústredné vykurovanie Taurus (výr. ELTERM)

Platí záruka výrobcu - ELTERM

Výrobná linka v Poľsku.