Ako pomáhame

Základom rozvoja predaja každej značky výrobkov sú profesionálne technicko-obchodné školenia pre predajcu a servisné školenia pre inštalatérov. Realizujeme tiež prezentácie programov na navrhovanie.

Vo firme ISKO prebiehajú podľa potreby vo vlastnom školiacom stredisku v Jastrzębiu-Zdroj, ale tiež na prianie zákazníka, v teréne.

V priebehu školenia sa snažíme poslucháčom predostrieť úžitkové hodnoty výrobkov, vrátane ich porovnania s iným konkurenčným tovarom, ale tiež diskutujeme o ďalších potenciálnych veľkých výhodách plynúcich z predaja našich značiek výrobkov.

Predajca by mal vedieť o výrobku pokiaľ možno všetko, pretože predovšetkým na ňom závisí predaj.

Okrem kvalitatívnych a úžitkových hodnôt by pre predajcu mala byť veľmi dôležitým argumentom možnosť získať za svoju prácu primeraný zisk, čo je pri súčasnej cenovej vojne často ohrozené.

V tejto oblasti by sme si tiež mali byť vedomí skutočnosti, že si „nepodrezávame pod sebou konár“. Možnosť pochopiť a využiť túto skutočnosť predajcom v praxi nám vždy prináša veľkú spokojnosť.

Všetky naše značky disponujú profesionálne spracovanými marketingovými materiálmi v podobe katalógov a zložiek. Súhrnný marketingový katalóg inštalačných systémov Taur obsahuje podrobné záručné podmienky výrobcu v závislosti na druhu rozvodov a na potrebách.

Spolupracujeme s výrobcami softwaru na navrhovanie InstalSoft a SANKOM, aby mohli byť naše systémy navrhované projektantmi.

Zaviedli sme autorský program na rysovanie a ponúkanie podlahových systémov značky Taur, ktorý na požiadanie sprístupňujeme.

Sprístupňujeme svoju autorskú, tzv. „internetovú platformu” na objednávanie tovaru on-line s možnosťou ponúkať predaj tovaru a služieb predajcami a inštalatérmi. V systémoch značky Taur realizujeme tiež náraďový program pre inštalatérov. I svojim zákazníkom bezplatne prenajímame profesionálne nástroje.

Pomáhame s organizáciou výstav na veľtrhoch a s celým radom ďalších marketingovo-reklamných úkonov.           

To všetko umožňuje nám a našim zákazníkom dívať sa do budúcnosti omnoho pokojnejšie a optimistickejšie.