Pre koho to robíme

Našimi klientmi sú rodinné firmy, vrátane osôb, ktoré sa venujú veľkoobchodu, maloobchodu a montáži. Predovšetkým pre nich zavádzame naše značky naplňujúce najvyššie technické a úžitkové nároky.

Z tejto oblasti môžeme uviesť celý rad príkladov, napr. hliníkový radiátor značky Sunrad, VOX a ISEO, pri ktorom nám záležalo na tom, aby sme ponúkli radiátor s čo možno najvyšším výkonom na európskom trhu a aby pritom mal skvelý dizajn, tradičné prevedenie a konkurencieschopnú cenu, avšak výhradne v porovnaní s rovnakou kvalitatívnou triedou iného výrobku.

V konečnom výsledku by mal takýto prístup k výrobku a trhu priniesť výsledky.